Palics Helyi Közösség
srpski | magyar | English Ma 2024. 5. 21., kedd van.
   HÍREK HELYI KÖZÖSSÉG PALICSI UTCÁK ESEMÉNYEK FÉNYKÉP GALÉRIA   

HÍREK

Közlemény az árkok ásása kapcsán

[2018.01.26. 14:27]

Palics Helyi Közösség polgárainak kérésére, valamint a sajtóban és a közösségi hálón megjelent pontatlan információk megjelenése miatt, ugyanakkor Palics Helyi Közösség közgyűlésének ülésén folytatott vita és a terepi helyzet áttekintése után,

Palics Helyi Közösség közgyűlése a 2018. január 19-én megtartott 12. rendes ülésén, az 5. napirendi pont keretében, Palics Helyi Közösség Alapszabályának (156-1/2014 számmal 2014.12.17-én) 38. szakasz, 1. bekezdés, 17. pontja alapján, egyhangúlag, 11 IGEN szavazattal, elfogadta a következÅ‘

HATÁROZATOKAT

1. Palics Helyi Közösséget nem tájékoztatták az optikai kábelek több szolgáltató részérÅ‘l történÅ‘ lefektetéséhez szükséges árkok ásásáról, ugyanakkor nem is illetékes a Szabadka Város tulajdonában lévÅ‘ parcellákon  folyó munkálatok végzéséhez szükséges engedélyek kiadását illetÅ‘en (minden utca Szabadka Város köztulajdonában áll).

2. Palics Helyi Közösséget nem tájékoztatták és nem kérték ki a véleményét az árkok ásásának megkezdésérÅ‘l, az ásások helyszínérÅ‘l és az árkok nyomvonaláról, sem a kivitelezÅ‘k, sem Szabadka Város részérÅ‘l.

3. Palics Helyi Közösség közgyűlése kifejezi a fentiek miatti elégedetlenségét, és felszólítja a kivitelezÅ‘ket és Szabadka Város illetékes szerveit, hogy mindazokat a közterületeket, melyeket tönkretettek vagy megrongáltak a munkálatok kivitelezése során, a lehetÅ‘ legrövidebb idÅ‘n belül állítsák helyre, eredeti állapotukban.

 

Tisztelettel,

Palics HK közgyűlésének elnöke

Dobó  Márta 

További hírek...

 
::Kiemeljük::
- Helyi polgárok az európai közéletben - hálózat a polgári részvétel erősítéséért

- Közbeszerzések szabályzata

- A honlap kidolgozását a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság támogatta

- Palicsi utcák

- Mondja el véleményét VENDÉGKÖNYVÜNKBEN

- Palics képe az űrből nézve

- Testvérvárosok polgárainak találkozója Érsekhalmán

::Időjárás::
::Linkek::