Mesna zajednica Palić
srpski | magyar | English Danas je 7. 12. 2021, utorak.
   VESTI MESNA ZAJEDNICA PALIĆKE ULICE DEŠAVANJA GALERIJA SLIKA   

VESTI

Prijava poreza na imovinu

[23.01.2014. 12:58]

Kao što već znate, svi građani koji su vlasnici nekretnina na teritoriji Grada Subotice imaju obavezu podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu, i to u periodu od 1. januara do 31. marta 2014. godine.

Poreske privaje možete podneti i na Paliću, u Mesnoj kancelariji (Splitska aleja 1) u sledećim terminima:

  • između 3-7. februara 2014. godine
  • između 3-7. marta 2014. godine

radnim danima od 8 do 15 časova.

Potrebno je ispuniti obrazac PPI-2, koju možete preuzeti sa ovog linka.

Uputstvo za ispunjavanje obrasca je takođe dostupno.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се грађани да ће радници Службе локалне пореске администрације Суботица, у просторијама месне канцеларије
ПАЛИЋ, на адрeси ПАЛИЋ, СПЛИТСКА АЛЕЈА 1, прикупљати пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину физичких лица, следећих дана:
од 3. до 7.02.2014. године  и од  3. до 7.03.2014. године, у времену од  8 до 15 часова.

Приликом подношења пореских пријава, обвезници пореза на имовину, треба да понесу са собом документ о стицању права на непокретностима (нпр. купопродајни уговор,  решење о наслеђивању, уговор о поклону, уговор о замени, уговор о закупу стана или стамбене зграде, пројекат за изградњу, употребну дозволу, лист непокретности из Катастра непокретности и сл.) и личну карту.
Пореске пријаве – образац ППИ-2, биће обезбеђене од страна Града Суботице.

Непокретности за које се подносе пореске пријаве су:
1)    грађевинско земљиште;
2)    пољопривредно земљиште;
3)    шумско земљиште;
4)    станови;
5)    куће за становање;
6)    пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности;
7)    гараже и гаражна места.

Скупштина Града Суботице, на 16. седници, одржаној 21. новембра 2013. године, донела je ОДЛУКУ о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији Града Суботице – у даљем тексту Одлука.
Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, којима је пореска обавеза за непокретности које се налазе на територији Града Суботице настала, дужни су да од 1. јануара 2014. године до 31. марта 2014. године, поднесу пореске пријаве за ту имовину, што укључује и имовину за коју пореска пријава није поднета и имовину за коју је поднета пореска пријава до 31. децембра 2013. године.
Пореска обавеза настаје најранијим од следећих дана: даном стицања права (куповина, наслеђе, поклон) даном почетка коришћења, даном оспособљавања, даном издавања употребне дозволе односно даном омогућавања коришћења имовине на други начин. Пореска обавеза настаје без обзира да ли је непокретност уписана у земљишне или друге јавне књиге (легализација). За сваку непокретност подноси се пореска пријава посебно; што значи да ће порески обвезник поднети онолико пореских пријава колико има непокретности.
Порески обвезници дужни су да пријаве непокретности које су у њиховом власништву, на које имају право коришћења, закупа стана или стамбене зграде или становања. 
Обвезник који не поднесе пореску пријаву у складу са Одлуком, казниће се за прекршај новчаном казном у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.
Моле се грађани да сарађују у складу са донетом Одлуком Скупштине Града Суботице.                   
Служба локалне пореске администрације Суботица

Ostale vesti...

 
::Preporučujemo::
- Zajednički projekat Palića i Đule u okviru programa "Evropa za građane i građanke"

- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavka

- Izradu sajta finansirao je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice

- Palićke ulice

- Pošaljite nam vaše mišljenje u KNJIZI GOSTIJU

- Slika Palića gledano iz svemira

- Susret gradana bratskih gradova u Eršekhalmi

::Vreme danas::
::Linkovi::